FOLLOW US :
   : 087 994 1882
 : CHOKDEECHARCOAL
ผู้ผลิต และจำหน่ายถ่าน
 
         CHOKDEE CHARCOAL ผู้ผลิต และจำหน่าย ขายส่งถ่าน ถ่านไม้ ถ่านหุงต้ม ถ่านไม้โกงกาง ถ่านอัดแท่ง ถ่านไม้เบญจพรรณ และ จำหน่ายถ่านบารากุ ปลีกและส่ง  พร้อมส่งตรงถึงผู้บริโภค..​พรร้อมจำหน่ายถ่านบารากุ ซึ่งมีความแตกต่างกับถ่านไม้ทั่วไป ถ่านบารากุ มีคุณสมบัติที่ไม่ปะทุ ไร้กลิ่น ไร้ควัน ไม่แตกง่าย ไม่ฉาบสารติดไฟไว ไม่ทำให้แสบคอ...

ถ่านไม้ชนิดอื่นๆ

Lorem Ipsum is simply dummys text of
the printing and typesetting industrys 

ถ่านกะลามะพร้าว

Lorem Ipsum is simply dummys text of
the printing and typesetting industrys 

ถ่านบารากุ

Lorem Ipsum is simply dummys text of the printing and typesetting industrys

ถ่านไม้เบญจพรรณ

Lorem Ipsum is simply dummys text of the printing and typesetting industrys

ถ่านอัดแท่ง

Lorem Ipsum is simply dummys text of the printing and typesetting industrys

ถ่านไม้โกงกาง

Lorem Ipsum is simply dummys text of the printing and typesetting industrys


- Tannchacoal (ขายถ่าน,โรงงานผลิตถ่าน) -

เราคือผู้จำหน่ายถ่านไม้จากธรรมชาติ ทั้งถ่านที่ผลิตจากไม้ภายในประเทศไทยเองและที่ผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านโดยการนำเข้าด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทำให้เราสามารถคัดเลือกเอาแต่ผลิตผลที่มีคุณภาพดีมาเป็นสินค้าของเราเพื่อให้ผู้ซื้อได้ใช้สินค้าที่ดี คุ้มค่า
ผลิต และ ขายถ่าน,ขายส่งถ่าน,โรงงานผลิตถ่าน,ขายถ่านอัดแท่ง,ขายถ่านไม้โกงกาง,ขายถ่านบารากุ,ขายถ่านหุงต้ม,ขายถ่านเบญจพรรณ,ขายถ่านไม้,ถ่าน,ผลิตถ่าน,ถ่านอัดแท่ง,ถ่านไม้โกงกาง,ถ่านหุงต้ม,ถ่านบารากุ,ถ่านเบญจพรรณ,ถ่านไม้,
​จำหน่ายถ่านบารากุ ปลีกและส่ง  พร้อมส่งตรงถึงผู้บริโภค
ผู้ผลิต และจำหน่าย ขายส่ง ถ่านไม้ ถ่านหุงต้ม ถ่านไม้โกงกาง ถ่านอัดแท่ง ถ่านไม้เบญจพรรณ และ จำหน่ายถ่านบารากุ ปลีกและส่ง  พร้อมส่งตรงถึงผู้บริโภค