รูปเตาเผาถ่านในปัจจุบัน

สำหรับเตาเผาถ่านที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับ มีรูปแบบสำหรับเตาเผาถ่านหลากหลายแบบมาก แต่ถึงจะมีหลากหลายแบบ แต่ลักษณะและรูปร่างของเตาค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกัน เพราะอาศัยหลักการของการหมุนเวียนของอากาศ ภายในเตา ให้หมุนเวียนรอบเตา (ถ้าหากอากาศไม่หมุนเวียนทั่วเตา นั่นหมายถึงถ่านก็จะไม่เป็นถ่านสมบูรณ์ คือพูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าถ่านไม่สุกนั่นเอง) ยิ่งอากาศหมุนเวียนในเตาดีเท่าไหร่ ถ่านก็จะยิ่งสุขได้ทั่วเตา ปริมาณของถ่านก็จะได้เยอะ มากยิ่งขึ้น คุณภาพของถ่านก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

Incinerator.jpg