ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้

การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้และถ่านในการเกษตร

 • ในการใช้น้ำควันไม้ร่วมกับสารเคมีกำจัดแมลง จะสามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลงถึงครึ่งหนึ่ง  จากที่เคยใช้อยู่เดิมน้ำควันไม้เมื่อใช้ร่วมกับสารเคมีจะส่งเสริมคุณสมบัติความสามารถให้กัน  ซึ่งน้ำควันไม้สามารถป้องกันและไล่แมลงศัตรูพืชได้
 • เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะสามารถมีบทบาททำงานร่วมกันกับปุ๋ยเคมี ช่วยให้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ผสมน้ำน้ำส้มควันไม้กับน้ำให้เจือจาง 1 ต่อ 500 – 1,000(น้ำควันไม้ 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร) ฉีดพ่นหรือรดไม้ผล  จะช่วยไล่แมลงศัตรูพืชเร่งการติดดอก การเจริญเติบโต และเพิ่มความหวาน
 • ช่วยย่อยสลายปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก
 • ถ่านที่ใช้แช่ในน้ำน้ำควันไม้จะเป็นตัวปรับปรุงดินอย่างดีโดยการเพิ่มจำนวนแบคทีเรียในดินที่มีประโยชน์ต่อต้นพืช  เบสจากถ่านมีรูพรุนจากนวนมากและมีแร่ธาตุ สารอาหารอยู่ด้วยทำให้เหมาะจะเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืช
 • การใช้น้ำส้มควันไม้กับต้นพืช ควรใช้เวลาเช้าหรือเย็นจะเกิดประโยชน์ต่อพืชมาก


ประโยชน์ในการเกษตร
ใช้ได้กับพืช ป้องกันกำจักศัตรูพืช / ช่วยติดดอกผลดก ช่วยเพิ่มผลผลิต ผลโตสีสดใส รสหวาน ลดโรคพืช เชื้อรา แผลเน่า ดินจะมีสุขภาพดีขึ้น  ฟื้นฟูดินเสื่อม  ใช้ร่วมกับสารเคมีได้ เช่น ยาคุมฆ่าหญ้า  ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลง ฯลฯ  สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีลงครึ่งหนึ่ง ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีช่วยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ฉีดระยะต้นเล็กและก่อนเก็บเกี่ยว  ช่วยให้คุณภาพและรสสชาติดีขึ้น  รวมทั้งชะลอการเหี่ยวเฉา

หมายเหตุ

 1. ควรฉีดพ่นตอนเช้าหรือเย็น  จะมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. ควรฉีดพ่นบริเวณโคนต้นและดินที่ปลูก
 3. ใช้ 1 ช้อนโต๊ะประมาณ 10 ซีซี (1 ปี๊บ = น้ำ 20 ลิตร)
 4. เดือนหนึ่งไม่ควรฉีดเกิน 2-3 ครั้ง
 5. อย่าผสมและฉีดเกินอัตราที่กำหนด พืชจะเป็นอันตรายได้

การใช้น้ำวู๊ดเวเนการ์ (น้ำส้มไม้)

ชนิดพืช ระยะการใช้ – ประโยชน์ที่ได้รับ
(ป้องกันโรค ติดดอก  ออกผล)
วิธีการใช้น้ำวู๊ดเวเนการ์

ผักต่าง ๆ ที่มีระยะการเพาะปลูกสั้น

ก่อนหรือหลังการแตกยอดอ่อน
ผสมน้ำ 1: 500 ส่วน
(4-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ)
ฉีดพ่น 5-10 วันต่อครั้ง

หอม กระเทียม

ช่วงต้นอ่อน
ผสมน้ำ 1:800 ส่วน
(2-3 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ)
ฉีดพ่น 2-3 ครั้งต่อเดือน

ผักมีหัวต่าง ๆ (หัวผักกาด กระชาย)

หลังแยกหน่อ
ผสมน้ำ 1:1,000 ส่วน
(1-2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ)
ฉีดพ่น 5-10 วันต่อครั้ง

พริก

หลังแยกกล้า
ผสมน้ำ 1:200-300 ส่วน
(8-10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ)
ฉีดพ่นเดือนละ 1 ครั้ง

ข้าว

ครั้งแรกผสมยาคุม – ฆ่าถึงตั้งท้อง
ผสมน้ำ 1:200 ส่วน
(10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ)
ฉีดพ่น 2-3 ครั้งต่อเดือน

ไม้ผล

ช่วงใบอ่อนและใบแก่หรือราดโคลนต้น
ผสมน้ำ 1:200  ส่วน
(10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ)
ราดโคลน 2-3 ครั้งต่อเดือน

ไม้ดอก

แตกใบอ่อน  ช่วงต้นแข็งแรงแล้ว
ผสมน้ำ  1:500 ส่วน
(4-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ)
ฉีดพ่นเดือนละครั้ง

พืชไร่

ตั้งแต่ต้นอ่อนถึงก่อนเก็บเกี่ยว
ผสมน้ำ 1:500 ส่วน
(4-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ)
ฉีดพ่น 2-3 ครั้งต่อเดือน

ถั่วต่าง ๆ

ช่วงต้นเล็กและก่อนออกดอก
ผสมน้ำ 1:500 ส่วน
(4-5 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊บ)
ฉีดพ่น 1-2 ครั้งต่อเดือน