ถ่านไม้โกงกาง

 

      คุณสมบัติของถ่านไม้โกงกาง คือ ไฟแรง เถ้าน้อย และไม่แตกปะทุ ถ่านไม้โกงกางยังสามารถใช้สำหรับคนอยู่ไฟ คนที่คลอดลูกในสมัยก่อนเขาจะนอนกระดานไฟ และมีไฟอยู่ข้างๆ


      ไม้โกงกางที่จะนำมาทำถ่านได้ต้องมีอายุ 10-15 ปี เพราะจะทำให้การปลูกทดแทนได้


     การเผาถ่านไม้โกงกาง เตาเผาถ่านไม้โกงกางที่ใช้ในการเผาไม้แต่ละครั้ง จะได้ถ่านไม้ประมาณ 6 ตัน การตัดไม้โกงกาง จะต้องตัดออกมาทั้งต้น และมาเอากิ่งออก เลื่อยออกมาเป็นท่อน 1.30 เมตร แล้วนำมาทุบเปลือก แล้วนำเข้าเตาเผา ซึ่งบรรจุได้ 20 ตัน แล้วใช้เวลาเผาปล่อยให้ระอุ 14 วัน และจะได้ถ่านไม้ราว 6 ตัน


Mangrove charcoal (flat shape) B 1.JPG Mangrove charcoal (flat shape) B 3.JPG Mangrove charcoal (flat shape) B 4.JPG
Mangrove charcoal (flat shape) B 5.JPG