ถ่านไม้เบญจพรรณ

      ถ่านไม้มีหลายชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ถ่านไม้ในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย เช่น ถ่านจากไม้ไผ่ ถ่านจากไม้ยูคาลิปตัส ถ่านไม้จามจุรี ถ่านที่ผสมถ่านกะลามะพร้าวถ่านไม้ติ้วหรือไม้เนื้อแข็ง เป็นต้น
          การใช้ไม้มาทำถ่านในแต่ละชนิดก็จะใช้แตกต่างกันออกไปตามแต่ชนิดของไม้นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น ขนาดของไม้ ขนาดของเตาเผา ระยะเวลาในการเผา เป็นต้น