ถ่านอัดแท่งจากแอนทราไซท์

ผู้ผลิตจากทางเราได้มีการพัฒนาการผลิตถ่านอัดแท่งเพื่อให้ได้ถ่านอัดแท่งที่มีคุณภาพดี ให้ความร้อนสูง ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากการที่เราได้นำผงถ่านหิน แอนทราไซท์ มาเป็นส่วนผสมกับถ่านของกะลามะพร้าว แล้วนำไปอัดเป็นแท่งรูปทรงต่างๆ แล้วนำไปอบเพื่อลดความชื้น จากนั้นนำถ่านที่ได้จากการทดลองไปเข้าห้อง แลป เพื่อดูคุณสมบัติค่าความร้อน ของถ่านอัดแท่ง ผลปรากฎเป็นที่น่าพอใจ ถ่านอัดแท่งที่ผสมกับผงถ่านหินแอนทราไซท์ ให้ความร้อนได้สูง มีประสิทธิภาพดี ไม่แพ้ถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย และกะลามะพร้าวเลย จึงเป็นทางเลือกที่ดีมากทางหนึ่ง
จากการทดลองและพัฒนาพบว่า คุณสมบัติใกล้เคียงกับถ่านที่อัดด้วยวัสดุชนิดอื่น ซึ่งความทนทานของการเผาใหม้ขึ้นอยู่กับการอัดของเรา ซึ่งเราทดสอบแล้วถ่านของเราใช้ได้นานกว่าถ่านธรรมดาประมาณ 2 - 2.5 เท่า

เหมาะสำหรับ : ธุรกิจหมูย่างเกาหลี ร้านอาหาร ต้ม ปิ้ง ย่าง เป็นเชื้อเพลิงเหมือนถ่านไม้ทั่วไป

 • ให้ความร้อนสูง เนื่องจากเป็นถ่านที่ได้รับการเผาไหม้เต็มที่ประสิทธิภาพเทียบได้กับถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อยและกะลามะพร้าว
 • ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและไม่ทำลายสุขภาพ เพราะถ่านได้ถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิเกิน 800 องศา ทำให้ไม่มีสารก่อมะเร็ง(สามารถทดสอบกับถ่านทั่วไปได้โดยการน้ำไปต้มน้ำร้อนหากก้นหม้อเป็นเขม่าสีดำแสดงว่าถ่านที่ใช้ถูกเผามาไม่สุกและมีสารก่อมะเร็ง
 • ทนนาน สามารถใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ธรรมดาถึง 2.5 - 3 เท่า
 • ประหยัด เพราะใช้ได้นาน ไม่แตกง่าย
 • ไม่แตกประทุ อย่างถ่านไม้ทั่วไป
 • ไม่มีควัน เนื่องจากความชื้นน้อยมาก
 • ไม่มีกลิ่น เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100 % ไม่ผสมสารเคมีใด ๆ
 • ไม่ดับกลางคัน แม้ว่าจะใช้ในที่ที่อากาศถ่ายเทน้อยทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อย ๆ
 • ให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอ ไม่วูบวาบเนื่องจากความหนาแน่นของถ่านเท่ากันทุกส่วน
 • ราคาขายส่ง อยู่ที่ 10.50 บาท จัดส่งฟรีในกรุงเทพมหานคร


สาระความรู้เกี่ยวกับถ่านหิน แอนทราไซท์
คุณภาพของถ่านหินแบ่งได้ออกเป็น 5 ระดับ คือ
       1.แอนทราไซท์
       2.บิทูมินัส
       3.ชับบิทูมินัส
       4.ลิกไนต์
       5.พีต
จะเห็นได้ว่าถ่านหินลิกไน์ต จะมีคุณสมบัติเกือบต่ำสุด โดยให้ค่าความร้อนต่ำ-ปานกลาง ค่าความชื้นสูง ปริมาณขี้เถาสูง ปริมาณกำมะถันต่ำ-สูง แต่ถ่านหินลิกไนต์ เป็นถ่านหินชนิดเดียวที่พบมากในประเทศไทย ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงก็คือ โรงไฟ้ฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ
ถ่านหินเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่ง ติดไฟได้จึงใช้เป็นเชื้อเพลิงปั่นไฟได้ นอกจากนี้ถ่านหินยังใช้เป็นแหล่งพลังงานในโรงงานใหญ่ ๆ เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานกระดาษ โรงงานฟงชูรส เป็นต้นเพราะหาได้ง่ายและราคาไม่แพง แต่การเอาถ่านหินมาเผาจะได้ก๊าซพิษออกมาด้วย จึงต้องเลือกถ่านหินคุณภาพดี (มีกำมะถันตำ) หรือไม่ก็ต้องมีวิธีลดสารพิษออกจากถ่านหินก่อนส่งไปเผา หรือไม่เช่นนั้นต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องจับก๊าซพิษไว้

คุณสมบัติของถ่านหินชนิดต่าง ๆ

ชนิดถ่านหิน ค่าความร้อน ค่าความชื้น ปริมาณขี้เถ้า ปริมาณกำมะถัน
1) แอนทราไซต์ สูง ต่ำ ต่ำ ต่ำ
2)บิทูมินัส สูง ต่ำ ต่ำ ต่ำ
3)ซับบิทูมินัส ปานกลาง-สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
4)ลิกไนต์ ต่ำ-ปานกลาง สูง สูง ต่ำ-สูง

"ลิกไนต์เป็นถ่านหิน แต่ถ่านหินไม่จำเป็นต้องเป็นลินไนต์" คือ ลิกไนต์เป็นแค่ถ่านหินชนิดหนึ่งเท่านั้นและเป็นถ่านหินชนิดที่คุณภาพต่ำ ถ้าเราดูจากตารางข้างบนจะเห็นว่าเผาลิกไนต์แล้วได้ความร้อนไม่มาก จึงเอามาผลิตไฟฟ้าได้ต่ำ แถมยังมีกำมะถันมากกว่าถ่านหินอย่างอื่นด้วยจึงมีก๊าซพิษออกมามากกว่า แต่ถ้าเป็นถ่านหินอย่างอื่น เช่นถ่านหินแอนทราไซต์ จะได้ความร้อนสูง ผลิตไฟฟ้าได้มากและมีก๊าซพิษต่ำ ดังนั้นเวลาจะพูดว่าใช้ถ่านหินปั่นไฟดีหรือไม่ดี จึงต้องดูด้วยว่าเรากำลังพูดถึงถ่านหินชนิดไหน จะพูดแบบเหมารวมไม่ได้
บ้านเราไม่ค่อยมีถ่านหิน เท่าที่มีอยู่เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำ เราจึงต้องสั่งถ่านหินคุณภาพสูงมาจากต่างประเทศและวิธีทีจะขนส่งถ่านหินเข้ามาด้วยราคาที่ถูกที่สุด ก็คือต้องขนมาทางเรือ ดังนั้นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินจึงมักอยู่ริมทะเลหรือริมแม่น้ำที่อยู่ติดกับทะเล

การจัดแบ่งชั้นคุณภาพถ่านหิน
ชั้นคุณภาพของถ่านหิน ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และทางฟิสิกส์ของซากพืชที่ทับถมกันอยู่ โดยอิทธิพลของความร้อนและความกดดัน สามารถแบ่งออกได้เป็น

 • พีท เป็นลักษณะเนื้อไม้ที่อมน้ำไว้มาก หากจะนำมาเป็นเชื้อเพลิง ต้องนำน้ำออกก่อน
 • ลิกไนท์ (Brown coal)มีปริมาณความชื้น และสารระเหยสูง ติดไฟได้ง่าย ให้ค่าความร้อนต่ำ ประมาณ 6,300 บีทียูต่อปอนด์ หรือประมาณครึ่งหนึ่งของถ่านหินชั้นบิทูมินัส
 • ซับบิทูมินัส มีสีดำ ไม่มีลายของไม้ให้เห็นเหมือนใน Brown coal มีปรืมาณสารระเหยเพียงพอที่จะติดไฟได้ง่าย ปริมาณกำมะถันต่ำและสะอาดกว่าลิกไนท์ ให้ค่าความร้อนประมาณ 8,300-10,500 บีทียูต่อปอนด์ ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ ไม่จับตัวเป็นก่อน
 • บิทูมินัส มีลักษณะพิเศษคือเมื่อเผาไหม้แล้วจะจับตัวกันเป็นก้อนนิยมนำมาใช้ในการทำถ่านโค้ก ซึ่งนำไปใช่ทำเชื้อเพลิงที่มีความร้อนสูงในอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก ส่วนใหญ่จะปรากฎเป็นชั้นหินสลับกัน ระหว่างถ่านหินดำมันวาวกับถ่านหินดำมันไม่วาวแตกเปราะง่าย ให้เปลวไฟและควันมากกว่าลิกไนท์
 • แอนทราไซท์ มีคุณภาพดีที่สุด มีค่าสารระเหยและความชื้นน้อยมาก เผาไหม้ไม่มีควันแต่การเผาไหม้ช้ากว่าบิทูมินัส มีปริมาณกำมะถันต่ำ ใช้ทำถ่านโค้กไม่ได้ แต่ถ้าผสมกับบิทูมินัสก็จะทำถ่านโค้กได้ มีลักษณะดำเป็นเงา มีความแข็ง และความหนาแน่นมากที่สุด บางครั้งเรียก Hard coal ,Black diamond มีความเสถียรในการกองเก็บได้ดี ไม่ติดไฟง่าย เนื่องจากมีปริมาณ O2 น้อย ควันน้อย

การเผาถ่านหินแยกได้ 2 วิธีคือ

 • ระบบถ่านผง  เมื่อถ่านหินมาถึงที่ก็จะถูกลดขนาดลงจากนั้นก็นำไปลดความชื้นโดยใช้ก๊าซร้อนจากเตาผ่าน จะทำให้มีคุณสมบัติแตกตัวง่าย จากนั้นก็นำไปบด แล้วนำไปผ่านตะแกรง ขนาด 200 รู/นิ้ว2 แล้วส่งต่อไปเตาโดยลมร้อน แล้วจึงเผาโรงไฟฟ้าที่ใช้วิธีนี้เช่น โรงจักรไฟฟ้าที่บางกรวย,โรงจักรไฟฟ้าของการลิกไนท์ที่กระบี่
 • ระบบถ่านก้อน  ถูกคัดขนาดให้เหลือราว พ ถึง 1 ผ แล้วส่งไป ตามสายพานไปยังที่พักถ่าน แล้วเหวี่ยงไปบนนตะแกรงซึ่งกำลังเคลื่อนอยู่ภายในเตาช้าๆ เตาแบบนี้ไม่ต้องการลมร้อน เพื่อช่วยให้แห้งเหมือนในขั้นแรก ถ่านที่ถูกเหวี่ยงเข้าไปในเตาจะถูกเผาไหม้ โรงไฟฟ้าที่ทำเช่นที่แม่เมาะเป็นต้