ถ่านอัดแท่งจากแกลบ

เนื่องจากแกลบที่อัดแล้วไม่สามารถรักษาสภาพให้เป็นแท่งอยู่ได้ เมื่อถูกน้ำ หรือน้ำฝนจะแปรสภาพเป็นแกลบบดเช่นเดิม แต่เมื่อนำแกลบที่อัดแล้วไปเผาให้เป็นถ่าน จะสามารถคงสภาพตามรูปที่อัดได้

  • ดังนั้นทางผู้ผลิตของเราจึงต้องอัดแกลบเสร็จแล้วจึงค่อยนำไปเผาเป็นถ่านอัดแท่ง ซึ่งความแข็งแรง ความทนทาน เมื่อเทียบกับถ่านจากกะลามะพร้าวและ ถ่านจากขี้เลื่อยแล้ว ความหนาแน่นของถ่านใกล้เคียงกัน

จากการทดลองและพัฒนาพบว่า คุณสมบัติใกล้เคียงกับถ่านที่อัดด้วยวัสดุชนิดอื่น ซึ่งความทนทานของการเผาใหม้ขึ้นอยู่กับการอัดของเรา ซึ่งเราทดสอบแล้วถ่านของเราใช้ได้นานกว่าถ่านธรรมดาประมาณ 2 - 2.5 เท่า

เหมาะสำหรับ : ธุรกิจหมูย่างเกาหลี ร้านอาหาร ต้ม ปิ้ง ย่าง เป็นเชื้อเพลิงเหมือนถ่านไม้ทั่วไป นำเอาแกลบอัดจากโรงบดแกลบมาเผาเป็นถ่าน เพื่อสะดวกในการใช้คือ ไม่มีควัน แกลบที่นำมาเผาเป็น ถ่านแล้วพบว่าน้ำหนักแกลบอัดจะหายไป ๗๐% ถ่านที่ได้จากแกลบมีค่าพลังงานความร้อนพอ สมควรแต่ความร้อนน้อยกว่าถ่านที่ทำจากไม้ การอัดแกลบชนิดแน่นและไม่แน่น นำไปเผาถ่าน ผลวิเคราะห์ค่าความร้อนทั้งสองชนิดเท่ากัน ความหนาแน่นไม่เท่ากัน ทำให้ระยะเวลาใช้งานไม่เท่ากัน ถ่านที่ทำจากแกลบอัดชนิดแน่นจะใช้ได้นานกว่า

  • ให้ความร้อนพอประมาณ เนื่องจากเป็นถ่านที่ได้รับการเผาไหม้เต็มที่
  • ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและไม่ทำลายสุขภาพ เพราะถ่านได้ถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิเกิน 800 องศา ทำให้ไม่มีสารก่อมะเร็ง(สามารถทดสอบกับถ่านทั่วไปได้โดยการน้ำไปต้มน้ำร้อนหากก้นหม้อเป็นเขม่าสีดำแสดงว่าถ่านที่ใช้ถูกเผามาไม่สุกและมีสารก่อมะเร็ง
  • ทนนาน สามารถใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ธรรมดาถึง 2.5 - 3 เท่า
  • ประหยัด เพราะใช้ได้นาน ไม่แตกง่าย
  • ไม่แตกประทุ อย่างถ่านไม้ทั่วไป
  • ไม่มีควัน เนื่องจากความชื้นน้อยมาก
  • ไม่มีกลิ่น เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100 % ไม่ผสมสารเคมีใด ๆ
  • ไม่ดับกลางคัน แม้ว่าจะใช้ในที่ที่อากาศถ่ายเทน้อยทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อย ๆ
  • ให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอ ไม่วูบวาบเนื่องจากความหนาแน่นของถ่านเท่ากันทุกส่วน